Op zaterdag 7 mei organiseert de Evenementen Commissie een "Baseball Movie Night".

Op deze avond meer uitleg over wat het inhoudt om als umpire een wedstrijd te leiden, begeleiden uitleg van regels en spelinzicht maar ook hoe voel je een wedstrijd aan worden doorgenomen!

16 maart aanstaande is de Algemene Ledenvergadering van Orioles. Deze zal worden gehouden in de eigen kantine, nu de maatregelen die dit niet toestonden zijn opgeheven.

Afgelopen week zijn we verrast met een uitbreiding op het Orioles-terras. Van Frans en Margreet hebben we een mooie picknick tafel gekregen.

Na de persconferentie van 14 januari zijn weer meer dingen mogelijk in het gebied van de sport. Het sporten is meer vrijgegeven, zodat we weer kunnen gaan trainen, maar de kantines als zit- en praatplek moeten nog gesloten blijven. Ook de kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt en zijn toeschouwers niet toegestaan. Openstelling van een kantine voor gebruik van toiletten mag wel.

De KNBSB hanteert al lange tijd specifieke namen voor onze jeugdcompetities: Pupillen, Aspiranten en Junioren. Om meer duidelijkheid te scheppen, noemen we onze huidige jeugdcompetities vanaf 2022 anders. Zowel internationaal als bij veel andere sporten en sportbonden, worden de volgende namen gebruikt, welke de KNBSB ook gaat invoeren. Ook onze teams krijgen dus een iets andere naam.

Na een periode van lang wikken en wegen heeft Joost de Kwant besloten om per einde van dit jaar zijn rol als voorzitter van The Orioles neer te leggen.