In maart was voor de tweede maal het Concert at the Park, georganiseerd door de Ronde Tafel Berkel. Na de editie van 2018, waarbij Orioles één van de Goede Doelen was, hielpen we nu bij de voorbereiding en opruimen achteraf. Hiermee konden we ook weer een bedrag verdienen.

Ruim een week van te voren wGeen fotobeschrijving beschikbaar.erd het festival terrein opgebouwd. Te beginnen met de grote tent, maar ook alle daaromheen liggende zaken moesten worden geplaatst op een maagdelijk leeg terrein. Verschillende leden van Orioles, maar ook van andere verenigingen, hielpen druk mee. Het rijgen van tentdoeken, het hijsen van de tent en het ophangen van de zijkanten was voor de eerste dagen een ware uitdaging. Zeker niet geholpen door de harde wind was het op sommige momenten een uitdaging om het werk te kunnen uitvoeren.

Daarna en daarnaast moest hekken rondom het hele festival terrein worden geplaatst en moest het interieur van de tent nog wijzigen van een grasveld met dek in een ware festival locatie. Dit hield in dat het leggen van vlonders, het opbouwen van het VIP-dek en dergelijk allemaal moest worden uitgevoerd. Dat daarna nog lampen moesten worden opgehangen, de bar moest worden opgebouwd en nog veel meer, lijkt een detail.

Uiteindelijk was het geheel klaar en kon het feest beginnen. Hierbij moesten de garderobes worden bemensd, barpersoneel was nodig etc. Uiteindelijk leidde dit tot een zeer geslaagde uitvoering van Concert at the Park 2019.

Maar nadat het feest was afgesloten, begon bijna direct al weer het opruimen. Binnen een week tijd moest het groene grasveld weer zichtbaar zijn. Dat dit niet helemaal lukte, kwam voor het belangrijkste deel door de regen en daarmee de blubber op het terrein. Opgeruimd was er wel en de tent was ook weg.

Als uitvloeisel van het feest mocht het bestuur op 4 juni een mooie cheque in ontvangst nemen, samen met de andere verenigingen en goede doelen. Een mooie bedrag voor mooie inzet. Bedankt Ronde Tafel, bedankt leden Orioles!