Hoewel het weer heerlijk is en dit in alles lijkt op "spring-training" is het tot nader order niet toegestaan om gebruik te maken van de velden. Dit is zowel veld als gravel-strook.

We hebben de afgelopen jaren een goede verstandhouding opgebouwd met de gemeente, wat onder andere in de renovatie heeft geresulteerd. Laten we deze niet op het spel zetten door toch de velden op te gaan. Zodra de velden worden opengesteld, zullen we dit door middel van de website en Facebook bekend maken.

Bestuur The Orioles