Na een tijd waarin sport niet mogelijk was, mogen we vanaf 29 april weer gaan sporten. Dat willen we graag, omdat we weten dat onze sporters ook graag willen.

Wel zijn er nog regels en afspraken waaraan we ons moeten houden. Dat kunnen we ook maar beter doen: er zal worden gehandhaafd op de regels die zijn gesteld en wanneer er niet aan wordt voldaan, worden er sancties opgelegd.

Als vereniging hebben we een protocol opgesteld, waaraan we met elkaar willen voldoen. Dit protocol is gebaseerd op het algemene protocol van het NOC*NSF. Zij hebben in samenspraak met de verschillende sportbonden een algemeen protocol ontwikkeld, waarin het overheidsbeleid praktisch is ingevuld. De KNBSB heeft hierbij nog specifieke aanvullingen gedaan voor het honk- en softbal in Nederland.

Vanuit deze protocollen heeft The Orioles haar protocol opgemaakt. Er staan een aantal algemene zaken in en een aantal specifieke zaken. Eén van de dingen die specifiek is, is dat we gaan opstarten voor de jeugdteams (Beeball, pupillen, aspiranten en junioren). Spelers of speelsters in deze teams die ouder zijn dan 18 jaar, kunnen helaas (nog) niet meedoen. Ook senioren teams die veel youngsters herbergen, vallen buiten de boot. In overleg met de verschillende instanties en andere verenigingen is dit de minst slechte keuze.

Hieronder zijn een aantal zaken, die in het Orioles-protocol staan. We vragen iedereen om het hele protocol door te nemen.

Rijrichting

Om een goede doorstroming te maken, hebben we een rijrichting gemaakt op het parkeerterrein. We willen u allen vragen zich hier aan te houden:

Algemene richtlijnen voor ouders/verzorgers en spelers

Vanuit NOC*NSF zijn een aantal posters beschikbaar, die precies vertellen hoe om te gaan met de nieuwe situatie.

 

We vragen iedereen om voordat hij/zij naar het veld komt zijn handen te wassen. Bij entree van het veld zal iedereen zijn handen nogmaals moeten "wassen" met desinfecterende gel. Ook tijdens de trainingen zullen materialen en handen moeten worden gedesinfecteerd.

Bij aspiranten en junioren zal tijdens de training een afstand van 1,5 meter onderling moeten worden aangehouden. De trainers/coaches zullen hier ook op toezien.

Orioles corona-protocol

Het protocol van Orioles is te lezen in DIT document.