De nieuwsbrieven van Orioles kunnen nu online worden teruggelezen. Ook is het hier mogelijk om je in te schrijven voor de mailinglijst.

Binnen het menu "Nieuws" van de website bestaat nu ook de mogelijkheid om de verzonden nieuwsbrieven terug te lezen. Ook is hier de mogelijkheid om te abonneren op de nieuwsbrief door het opgeven van voornaam, achternaam en E-mail adres.