Komende wedstrijden

Hieronder de komende wedstrijden in Amerikaanse notatie (uitspelend team is eerst vermeld).

The Orioles Park

Orioles Honk- en Softbal vereniging
Sporthoekpad 4
2661 GV Bergschenhoek
010-4677 518

Login Form

Algemene ledenvergadering

Noteer vast in je agenda:
 Algemene Leden Vergadering Orioles woensdagavond 17 februari om 20.00 uur.
 

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 17 februari 2016


Aanvang: 20.00 uur


1. Opening en mededelingen

2. Ingekomen stukken

3. Vaststelling aantal stemgerechtigde leden

4. Notulen ALV d.d. 4 februari 2015

5. Jaarverslag voorzitter en secretaris

6. Financieel jaarverslag

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Verkiezing bestuur
 * Penningmeester Marja van der Ende is aftredend, en herkiesbaar

9. Begroting 2016, inclusief vaststelling contributie 2016

10. Verkiezing kascontrolecommissie

11. Rondvraag


Op verzoek zijn de financiële stukken vooraf verkrijgbaar bij Marja van der Ende, vanaf 03-02-2016.

 

Sponsors wedstrijdballen

Dit seizoen zijn we gestart met Sponsoring voor de wedstrijdballen. Onderstaande bedrijven hebben we bereid gevonden om voor een aantal wedstrijden de kosten van de wedstrijdballen op zich te nemen. Behalve een vermelding op deze website zal ook in de Orioles kantine de gehele dag een vermelding op een groot televisie scherm getoond worden.

Wilt u ook sponsor zijn van de wedstrijdballen voor een van onze wedstrijden, meld u dan bij onze sponsorcommissie.

andusia-logo
compacon-logo
leonvandenberg-poelier
logo-drukdomstad
logo_koornneef-site
Vemo-Lease-logo-1
zusinterieur-logo